Project EU

Project EU  Project name: Zvýšenie zamestnanosti v TSK prostredníctvom nových pracovných miest v MACHINERY SOLUTIONS s.r.o.

  

Time period: 10/2019 až 10/2020


Naša spoločnosť implementuje od októbra 2019 projekt s názvom Zvýšenie zamestnanosti v TSK prostredníctvom nových pracovných miest v MACHINERY SOLUTIONS s. r. o., ktorého cieľom je podporiť tvorbu pracovných miest v našej spoločnosti.

Vďaka nemu boli v našej spoločnosti vytvorené dve pracovné miesta, ktoré pod vedením mentora vytvoria efektívnu podporu a posilu v našej činnosti.


Projekt je realizovaný dvoma na seba nadväzujúcimi aktivitami - vyhľadávanie a výber a následne zamestnávanie prijatých uchádzačov a ich mentoring. Trvanie projektu je nastavené na 13 mesiacov.


Project photos >>


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.employment.gov.sk | www.esf.fov.sk | www.ia.gov.sk